Запитуєте — відповідаємо: Які органи видають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

1255070194_r_ukr_flag http://fpo.volyn.ua/category/napryamky-diyalnosti/pravovyj-zahyst/na-dopomogu-golovi-profkomu-zapytuyemo-vidpovidayemo/

За роз’ясненням Держпраці, на сьогодні на підставі п. 5 постанови КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р.
№ 442 та розпорядження КМУ «Питання Державної служби з питань праці» від 30.09.2015 р. №1021-р правонаступниками Держгірпромнагляду та її територіальних органів є Держпраці та її територіальні органи.
Частина друга ст.21 Закону України «Про охорону праці» зобов’язує роботодавця отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Процедуру видачі таких дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.
Враховуючи норми зазначеного Порядку, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки тепер видають Держпраці та її територіальні органи, як правонаступники Держгірпомнагляду.

Чи можна відмовити працівнику у виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо в листку непрацездатності є помилки або виправлення?
Допущені в листку непрацездатності помилки або виправлення не можуть бути підставою для відмови в оплаті листка непрацездатності. Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності мають застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (в т. ч. під час випробування та в день звільнення).
Підставою для призначення такої допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, який має бути переданий застрахованою особою (працівником) страхувальнику (роботодавцю) для опрацювання, розрахунку та виплати (за рішенням комісії із соціального страхування).
Відповідно до пункту 4.5 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України, Мінпраці та соцполітики України ФСС з ТВП, ФСС від НВ від 03.11. 2004 р. № 532/274/136-ос/1406, у разі помилок у тексті листка непрацездатності здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». На бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень.
Статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) передбачений вичерпний перелік підстав для відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, а саме:
— в разі травмування або захворювання застрахованої особи під час вчинення нею злочину;
— в разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
— за час перебування під арештом і проведення судово-медичної експертизи;
— під час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
— в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
— за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів із дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявнику не пізніше 5 днів після винесення рішення (ст. 32 Закону № 1105).

Чи необхідно донараховувати до мінімальної заробітної плати суму ЄСВ, якщо працівник працює за сумісництвом неповний робочий день?
Ні. Не потрібно.
Роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої заробітної зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Статтею 8 Закону про ЄСВ передбачено, якщо база нарахування ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), і ставки ЄСВ, установленої для категорії платника. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.
В разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи, іншими словами — за сумісництвом, ставки ЄСВ, установлені частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Більше на цю ж тему див. лист ДФСУ від 14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17 у журналі «Заработная плата» № 3/2015, с. 74.

За потреби строковий трудовий договір, укладений на час відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, можна продовжити
Статтею 391 КЗпП встановлено, що трудові договори, які були переукладені хоча б один раз, за винятком випадків, передбачених частиною другою
ст. 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
Згідно з частиною другою ст.23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.
Оскільки трудовий договір, укладений на період перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, належить до строкових трудових договорів, можливість укладення яких передбачена частиною другою ст.23 КЗпП, він не набуде характеру безстрокового в разі його переукладення один чи кілька разів. Також, якщо такий договір буде продовжено на час відпустки для догляду за дитиною, він не вважатиметься укладеним на невизначений строк.
При цьому роботодавець має право продовжити строковий трудовий договір лише в тому разі, якщо до закінчення його строку він отримає заяву основної працівниці про надання їй відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
На підставі цих документів роботодавець має видати наказ про надання основній працівниці відпустки, а також наказ про продовження строку трудового договору, укладеного з працівником, який працює на її місці (якщо такий наказ не буде видано, договір вважатиметься безстроковим).

Щодо заповнення звітності з ЄСВ, якщо договір ЦПХ укладено в одному місяці, а його дія закінчується в наступному
В разі коли договір ЦПХ укладено в одному місяці, а його дія закінчується в наступному, то зазвичай виконані роботи/надані послуги оплачуються в місяці закінчення договору ЦПХ. Однак таблицю 6 звітності з ЄСВ слід заповнити й у місяці укладення договору ЦПХ, вказавши всі необхідні реквізити, крім тих, у яких зазначають суми нарахованого доходу, та суми утриманого й нарахованого ЄСВ.
Натомість у місяці закінчення договору ЦПХ нарахування й виплату винагороди слід буде відобразити двома рядками за принципом відображення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тобто, оплату потрібно розбити пропорційно відпрацьованим місяцям (поділивши її на 2), і в одному рядку відобразити оплату за перший місяць із зазначенням місяця та року, за який проводиться нарахування, а в другому рядку — відобразити дані за поточний місяць.

https://e.mail.ru/message/14500758120000000046/

Posted by info