ЗАКОНИ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Кодекс законів про працю України

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Про соціальний діалог в Україні

Про оплату праці

Про колективні договори і угоди

Про звернення громадян

Про зайнятість населення

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими пох

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спривтрату працездатності

Про оздоровлення та відпочинок дітей

Про охорону праці

Posted by info