На підприємствах області трапляються випадки, коли роботодавці утримують профспілкові внески із заробітної плати працівників, однак не перераховують їх на рахунок профспілкової організації, яка діє на підприємстві

На підприємствах області трапляються випадки, коли роботодавці утримують профспілкові внески із заробітної плати працівників, однак не перераховують їх на рахунок профспілкової організації, яка діє на підприємстві. За рахунок таких профспілкових коштів роботодавці сплачують до державних соціальних страхових фондів податки, або ж взагалі залишають ці кошти для інших потреб підприємства.

 Як же ж врегульований такий порядок законодавством?

 На це питання відповідає юрист навчально-методичного центру профспілок по обслуговуванню членських організацій ФПО Жанна Пудлік:

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” роботодавець за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, зобов’язаний щомісяця і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок профспілки відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування таких коштів. Така ж вимога закріплена і в ст. 249 Кодексу законів про працю України.

Отже, порядок та обов’язковість перерахування профспілкових внесків закріплена законодавчо.

Статутами всеукраїнських профспілок членські внески для працюючих членів профспілки встановлюються, як правило, у розмірі не менше ніж 1% від місячного заробітку.

Згідно із частиною першою статті 25 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

Тому якщо працівник звернувся із заявою до роботодавця про відрахування із заробітної плати профспілкових внесків на рахунок профспілкової організації, працівник бухгалтерії, який згідно із посадовою інструкцією виконує відповідні бухгалтерські операції, зобов’язаний здійснити такі відрахування.

Щодо оплати праці бухгалтера, то вона здійснюється на підставі укладеного з ним трудового договору. У колективному договорі може передбачатися умова щодо виплати винагороди бухгалтеру за виконання такої роботи.

Відповідно до Рекомендацій щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків, затверджених постановою Президії Федерації професійних спілок України № П-6-15 21.09.2006 р., безготівкова сплата щомісячних членських профспілкових внесків проводиться за письмовою заявою члена профспілки роботодавцю про їхнє утримання із заробітної плати в розмірах, визначених статутом профспілки, впродовж усього періоду роботи на підприємстві, в установі, організації. Ця заява зберігається в бухгалтерії роботодавця (копія заяви – в профкомі) впродовж усього періоду перебування працівника на обліку в первинній профспілковій організації цього підприємства та впродовж трьох років після вибуття з неї. Внески утримуються під час нарахування заробітної плати за місяць за основним місцем роботи.

На сьогодні роботодавці чітко виконують вимоги, які зобов’язують їх нарахування та утримання із зарплат працівників сплачувати в день отримання авансу або зарплати. Такий обов’язок є і щодо утримання та сплати профспілкових внесків. Адже працівник, звертаючись із заявою про відрахування із заробітної плати профспілкових внесків на рахунок профспілкової організації, не давав згоду на використання роботодавцем цих коштів для власних потреб. Чомусь роботодавці вважають, що коли не за призначенням використовують бюджетні кошти, то це називається нецільове використання і передбачається кримінальна відповідальність, а от за самовільне використання роботодавцями для власних потреб заробітної плати працівника, яка має бути перерахована на профспілкову організацію,  не передбачено ніякої відповідальності. Тому вважаємо за необхідне поінформувати, що 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю. Зокрема ст.265 КЗпП України «Відповідальність за порушення законодавства про працю» викладено в новій редакції та встановлено мінімальний штраф за порушення вимог трудового законодавства в розмірі мінімальної заробітної плати, а за окремі порушення, наприклад, фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачено штраф у 30-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

То ж чи варто порушувати трудове законодавство?

 

 

 

 

 

 

 

Posted by info