Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний

орган первинної профспілкової   організації,   членом   якої   є

працівник,   розглядає у п’ятнадцятиденний термін обгрунтоване

письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з

працівником.

 

Подання роботодавця   має   розглядатися   у   присутності

працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності

працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням

працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі

адвокат. У разі нез’явлення працівника або його представника на

засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у

межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При

повторному нез’явленні працівника без поважних причин подання може

розглядатися за його відсутності.

 

У разі,   якщо   виборний   орган   первинної   профспілкової

організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору

дає профспілковий представник, уповноважений на представництво

інтересів членів профспілки згідно зі статутом.

 

Орган первинної   профспілкової  організації   повідомляє

роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний

термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну

вважається,   що профспілковий орган дав згоду на розірвання

трудового договору.

 

Якщо працівник   одночасно   є   членом   кількох   первинних

профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі,

організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий

орган, до якого звернувся роботодавець.

 

Рішення профспілки   про   ненадання   згоди   на розірвання

трудового договору має бути обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні

немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець

має право звільнити працівника без згоди   виборного   органу

профспілки.

( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

Posted by info