Опрацьовуються проекти Постанов Ради ФПУ

Постійна комісія Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху провела своє засідання 15 лютого, обговоривши заходи з реалізації розділу «Сильні профспілки – ефективний захист» Стратегії діяльності ФПУ на 2016 – 2021 рр. «Європейський вибір» та проект постанови Ради ФПУ «Про виконання рішень VII З’їзду ФПУ щодо організаційного зміцнення ФПУ та її членських організацій».

 Головував на засідання Василь Дудник – голова постійної Комісії, голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України. У роботі взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко.

Під час обговорення зазначалось, що прийнята VII З’їздом ФПУ Стратегія діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021 роки «Європейський вибір» визначила основні пріоритети у боротьбі за європейський рівень життя громадян України, зокрема в розділі «Сильні профспілки – ефективний захист».

В умовах сьогодення перед ФПУ, її членськими організаціями постає важливе завдання – пошук нових шляхів посилення ефективності дій профспілок, спрямованих на захист прав членів профспілок, консолідацію профспілкового руху та збереження його єдності.

Це вимагає об’єднання організаційного і фінансового потенціалу профспілок усіх рівнів, консолідації і координації їх дій, використання як традиційних методів в роботі, так і запровадження нових, неординарних заходів. На досягнення зазначених цілей спрямована Постанова Ради ФПУ, яку Комісією рекомендовано винести на її березневе засідання.

У проекті документу намічено цілу низку заходів з координації дій профспілкових органів на досягнення таких цілей, як формування усвідомленого профспілкового членства, проведення навчання профспілкових кадрів і підвищення професіоналізації профспілкової діяльності, а також подальша популяризація діяльності профспілок з метою доведення до більш широких верств населення переваг профспілкового членства.

Члени Комісії також розглянути та внесли пропозиції до проектів Положень про Профспілкового представника та Координаційну раду голів профкомів організацій профспілок в об’єднаній територіальній громаді.

Прес-центр ФПУ

jkjkl hjjjj

Posted by info