ПОСЛАННЯ з нагоди 25-ї річниці утворення Федерації незалежних професійних спілок України (Федерації професійних спілок України)

1255070194_r_ukr_flagФедерації профспілок України 6 жовтня 2015 року виповнюється 25 років. Це важлива подія для кожної членської організації, кожної профспілкової ланки та кожного члена профспілки.

Шановні спілчани, брати і сестри!

У нелегкі часи становлення та розбудови держави професійні спілки України утвердились як соціальний інститут громадянського суспільства. Вони опанували інструменти роботи в нових соціально-економічних умовах і нині є найчисельнішим громадським об’єднанням, яке захищає права та інтереси трудящих. На цьому тернистому шляху були перемоги, були і невдачі. Але ми зміцнювали нашу єдність, солідарність та бойовитість, знаходили порозуміння із соціальними партнерами, а головне – зберегли довіру мільйонів членів профспілок, які готові пліч-о-пліч обстоювати свої права.

Сьогодні ФПУ об’єднує 42 всеукраїнські профспілки працівників різних сфер діяльності та 27 територіальних профоб’єднань. А це понад 6 мільйонів працівників, студентів, ветеранів праці. Ставши членом Міжнародної конфедерації профспілок, ФПУ зайняла гідне місце у світовій профспілковій сім’ї. Її членські організації також успішно працюють у складі провідних профспілкових інтернаціоналів. В умовах глобального наступу на трудові права працівників, боротьби за встановлення соціальної справедливості ФПУ послідовно захищає людей праці, використовуючи усі методи профспілкового захисту – від соціального діалогу до колективних дій профспілок. За безпосередньою участю ФПУ в Україні сформовано систему соціального діалогу та колективних переговорів, законодавчу базу про колективні трудові спори, оплату праці, зайнятість, соціальне страхування.

Завдяки копіткий профспілковій роботі на підприємствах діє понад 70 тис. колективних договорів та 70 галузевих угод, які забезпечують щорічне зростання фонду оплати праці на 30–50 мільйонів гривень, сприяють безпечним умовам праці, соціальній підтримці працюючих та членів їхніх сімей. Уся система колективно-договірного регулювання в державі позитивно впливає на трудові й соціально-економічні права українців.

Федерація профспілок – активний учасник законодавчого процесу. Водночас загострення соціально-економічної та політичної ситуації в країні, різке падіння життєвого рівня громадян, послаблення соціальних гарантій захисту прав працівників спонукає профспілки змінюватися відповідно до вимог часу. З одного боку, необхідно більш широко та в повному обсязі використовувати всі повноваження і можливості, надані законодавством, аби не втратити досягнутого. З іншого – спонукати державні органи влади вибудовувати соціальну та правову державу, а роботодавців – бути соціально відповідальними. Основними інструментами соціального-економічного захисту інтересів працівників є колективні договори і угоди. З огляду на це необхідно домагатися: – удосконалення колективно-договірного регулювання шляхом законодавчого визначення механізму поширення сфери дії колективних угод, популяризації їх серед підприємств, а також порядку вирішення трудових спорів; – освоєння всіма профспілковими організаціями ефективного громадського контролю за додержанням роботодавцями трудового законодавства.

Сьогодні основними напрямами діяльності Федерації профспілок України має стати боротьба за: – розширення продуктивної зайнятості населення – створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, збереження трудових колективів, зменшення масштабів неформальної та атипової форм зайнятості; – подолання бідності та скорочення нерівності через формування ефективної системи державних соціальних стандартів і гарантій відповідно до європейських та міжнародних вимог, кардинальне підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій – прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії; подолання дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери, своєчасну виплату зарплати; – встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів) для населення, впровадження соціально-справедливої податкової системи; – створення єдиної справедливої і прозорої пенсійної системи, яка забезпечить прямий зв’язок розміру пенсії з тривалістю набутого особою стажу роботи, величиною заробітку та сплачених внесків і забезпечуватиме гідне життя пенсіонерів; – відновлення ефективної системи соціального страхування, спрямованої на належний соціальний захист працівника у разі хвороби, нещасного випадку на виробництві, настанні безробіття та інших страхових випадків; посилення ролі профспілок в управлінні та здійсненні соціального страхування працівників і членів їхніх сімей.

Важливим завданням Федерації профспілок України, її членських організацій є модернізація профспілкового руху, підвищення ефективності та результативності діяльності профспілок усіх рівнів. Сьогодні кожен з нас повинен докласти максимум зусиль у творення України з європейськими соціальними гарантіями та суспільними цінностями. Ми маємо стати пліч- о-пліч у ці нелегкі часи задля боротьби за гідну працю і впровадження високих соціальних стандартів якості, умов праці, рівня заробітної плати та життя. Поки профспілки солідарні і об’єднані, вони залишаються впливовим захисником людини праці. Перед нами дуже відповідальний та складний шлях і тільки разом ми його подолаємо! ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Posted by info