Співробітництву – новий імпульс

А1

Конкретні питання і напрями взаємодії та підвищення ефективності  співробітництва обговорено 1 квітня під час робочої а зустріч керівництва Федерації профспілок України з Директором програм Центру солідарності АФП-КВП в Україні Тристаном Масатом.

Голова ФПУ Григорій Осовий проінформував гостя про діяльність Федерації  у сфері соціально – економічного  та правового захисту прав та інтересів людини праці, інформаційного забезпечення цього процесу. Наголошувалось, що у рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Федерацією професійних спілок України та Центром Солідарності, підписаного сторонами 8 жовтня 2018 року, пропонується низка напрямів співпраці у 2019 році, що можуть бути реалізовані сторонами на паритетних підставах.

Серед важливих та актуальних напрямів Григорій Осовий зазначив наступні:

– Мотивація членства та удосконалення системи правозахисної роботи. Долучення Центру Солідарність до програми: «Соціальний профспілковий квиток» із можливим використанням логотипу Центру Солідарність, навчання групи профспілкових активістів з питань оновлення ідеології та інституційного зміцнення профспілок, результативності соціального діалогу та посилення впливу профспілок у суспільстві (за окремою програмою).

– Захист трудових мігрантів через запровадження механізму міжнародної профспілкової солідарності (підписання угод з міжнародними профоб’єднаннями) та створення Центру підтримки трудових мігрантів).

– Створення інтерактивної платформи інформаційного мережевого  ресурсу ФПУ

– Розробка законопроектів у сфері соціально-трудових правовідносин та їх лобіювання з питань. Мова йде про спрощення процедури реалізації права на страйк, запровадження досвіду Литви у вирішенні індивідуальних трудових спорів через нову модель утворення комісій по трудових спорах на основі принципу трипартизму і незалежності, а також розширення їх компетенції з розгляду питань законності відсторонення від роботи, звільнення з роботи, колективних трудових спорів з реалізації права;впровадження на підприємствах, установах та організаціях гендерного аудиту з урахуванням досвіду ЄС, правового захисту викривачів корупційних правопорушень.

Зі свого боку Тристан Масат проінформував про діяльність Центру Солідарності та запевнив, що пропозиції ФПУ будуть дуже уважно розглянуто та проаналізовано.

У зустрічі взяли участь та виступили заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, керівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, керівник Департаменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях, керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців Наталія Землянська, голова Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, директор Центру соціальних послуг Дмитро Дорін.

Прес-центр ФПУ

 А2 

 А3

 А4

  А5

Posted by info