28 квітня: Всесвітній день охорони праці

IMG_6987uiЗ цієї нагоди, а також з нагоди відзначення сторіччя утворення технічної інспекції праці профспілок, зокрема аби вшанувати кращих виробників, ветеранів та спеціалістів з охорони праці, Федерація Профспілок області провела в залі навчально-методичного центру урочисті збори профспілкового активу за участю Управління Держпраці та Управління ВД ФСС у Волинській області.

На збори були запрошені голови обласних організацій профспілок, голови міських, районних координаційних рад профспілок, профспілкових активістів, представників обласної та міської влади, об’єднання роботодавців, представників служб охорони праці та ветеранів техінспекції праці профспілок, керівників окремих підприємств, установ і організацій.  Оскільки громадськість України відзначає 32-у річницю Чорнобильської катастрофи, символічно було проведено панахиду по жертвам катастрофи та по загиблим на виробництві. А представникам зібрання від імені профспілок області було передано почесну місію покласти квіти до пам’ятника чорнобильцям-ліквідаторам на Меморіалі Слави…

 

Голова Федерації Профспілок області Іванна Дубинка-Філозоф зазначила й про те, що цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління»  збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня. За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15– 24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий,
ніж серед працівників старше 24 років. В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників. Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти – саме тут з дітьми і  молоддю мають проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

Про становлення та розвиток технічної інспекції праці в нашій області  розповів технічний інспектор праці ФПО Кузьма Іванов.

 

З нагоди 100-річчя технічної інспекції праці профспілок Волині…

В нашому житті прогрес постійно супроводжують технічні аварії та нещасні випадки. Статистика стверджує, що смертність від нещасних випадків посідає щільне місце з серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. Тому, з метою попередження промислових аварій і виробничого травматизму в кожній країні світу створено спеціальні служби з контролю за безпечним веденням робіт.
Розвиток окремих засобів виробництва, а то й окремих галузей, що супроводжувався численними аваріями і нещасними випадками, викликав необхідність створення відомчо-професійних чи державних служб нагляду. Тоді, триста років тому в ХVІІІ столітті почали створюватись і виділятись окремі види нагляду: гірничий нагляд, котло нагляд, нагляд у металургійній, хімічній, нафтопереробній промисловості, атомний нагляд тощо.
Два століття налічує і початок історії профспілкового руху України з зародженням першої профспілки у м. Львові 1817 році 21 травня 1918 року в м. Києві відбулася І Всеукраїнська конференція профспілок. На ній тоді були розглянуті питання про тактику економічної боротьби, про свободу об’єднань у профспілки, колективні договори, соціальне страхування та робітниче законодавство. В цей час розпочався радянський період історії нагляду, коли 17 червня 1918 року, було прийнято Декрет про створення інспекції праці. Вона здійснювала нагляд та контроль за втіленням в життя декретів та законодавчих актів. Тим же декретом Наркомат праці було зобов’язано вжити невідкладних заходів щодо організації технічного нагляду за паровими котлами. Дещо пізніше було створено Технічну інспекцію із спеціалістів-інженерів, які співпрацювали з інспекторами праці, але проводили самостійні перевірки.
В подальші довоєнні роки проводилось багато реорганізацій та змін в діяльності техінспекції праці. В повоєнні роки державою було створено монополію на здійснення вузькопрофільного Державного нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляді. В 1958 році організувався Держгіртехнагляд України. В цей час, як і раніше фактично державний нагляд за станом охорони праці на підприємствах, за станом техніки безпеки на робочих місцях в галузях промисловості, сільського господарства і невиробничої сфери здійснювала Технічна інспекція праці профспілок (ТІП). Залежно від історичної епохи відбувалося істотне коригування форм і методів її роботи. Незмінним і на сьогодні залишається головна мета, спрямованість і сутність інспекторської діяльності – забезпечення контролю за належним рівнем охорони життя і здоров’я працюючих від різноманітних небезпек на виробництві, виконання захисних функцій відносно громадян, зайнятих у суспільному виробництві.
Слід відзначити значну активізацію роботи технічних інспекторів праці на території Волинської області в 70-х роках минулого століття з створення відділу охорони праці облпрофради. Творцями відділу були Миронов Василь Степанович, Ващук Володимир Миколайвич, Торчило Сергій Семенович, Морозюк Юрій Петрович, Плита Євген Семенович. Суттєвий внесок в діяльність цього підрозділу облпрофради та його активізацію вніс Віщик Іван Панасович, який очолював його з 1978 по 1994 роки. У відділі охорони праці облпрофради працювали Солтисюк Євген Антонович, Падалко Петро Павлович, Малнацький Володимир Авксентійович, Шестаков Анатолій Миколайович, Сігарьов Іван Антонович, Одиноцький Богдан Якимович, Іванов Кузьма Никифорович, Чуприна Володимир Антонович, Романов Павло Кирилович, Фаловський Петро Олексійович, Андрєєв Борис Станіславович. З 2005 року по 2014 рік в Федерації профспілок Волинської області працював Момотюк Юрій Емануїлович, з 2017 року по теперішній час працює Іванов Кузьма Никифорович.
У 70-ті роки, в найбільш чисельному обкомі профспілки, була створена технічна інспекція праці ЦК профспілки працівників сільського господарства і заготівель. Головним інспектором був призначений Грищук Ростислав Степанович, з 1979 року – Груша Володимир Петрович, з 1983 року – Малишкін Геннадій Геннадійович, з 1986 року – Кузнецов В’ячеслав Михайлович, з 1988 по 1994 рік Одиноцький Богдан Якимович. Техінспекторами працювали Самчук Володимир Миколайович, Столярчук Віталій Каленикович, Полячек Микола Леонідович, Гнасюк Федір Федорович, Ярема В’ячеслав Степанович, Чуприна В.А., Сігарьов І.А. та інші.
В територіальному комітеті профспілки працівників вугільної промисловості в м. Новолинську техінспекторами працювали: до 1973 року – Гузь Іван Іванович, з 1973 по 1993 роки – Герасімов Сергій Михайлович, з 1975 по 2010 роки Чорний Степан Дем’янович, з 2010р. по теперішній час працює Марценюк Віктор Степанович.
В обкомі профспілки працівників освіти з 1985 по 1990 роки техінспектором працював Чуприна Володимир Антонович. В обкомі профспілки медичних працівників з 1986 по 1995 рік працював Наумюк Дем’ян Євгенович, сьогодні – представник з питань охорони праці даної галузевої профспілки.
В обкомі профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів з 1973 по 1978 роки техінспектором працював Віщик Іван Панасович, з 1978 по 1990 роки – Бондарук Іван Іванович, з 1990 по 1994 роки Кондратюк Віталій Олександрович.
В обкомі профспілки працівників лісової та деревообробної промисловості з 1972 по 1976 рік техінспектором працював Солодков В,П,, з 1976 по 1979 рік – Морозюк Юрій Петрович, з 1979 по 1994 роки – Царик Микола Данилович.
В обкомі профспілки працівників легкої промисловості з 1984 по 1986 роки техінспектором працював Христенко Віктор Михайлович, з 1986 року – Лучко Анатолій Хомич з 1989 по 1999 роки – Петрочук Олег Костянтинович.
В обкомі профспілки працівників житлово-комунальних установ та місцевої промисловості техінспектором працював Водянко Володимир Романович, з 1983 року – Полячек Микола Леонідович, з 1984 року – Новосад Володимир Федорович.
В обкомі профспілки працівників торгівлі, громадського харчування та споживчої кооперації з 1986 по 1994 роки техінспектором працював Тимчишин Володимир Петрович.
В обкомі профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування з 1984 по 1994 роки техінспектором працював Шестаков Анатолій Миколайович.
В обкомах профспілок працівників автотранспорту та зв’язку техінспекторами з 1986 по 1994 роки працювали відповідно Кшановський Ігор Васильович та Осипенко Едвін Вікторович.
Нагляд та контроль за станом охорони праці на підприємствах та в установах інших галузей здійснювався технічними інспекторами праці відділу охорони праці облпрофради.
За даними управлінь Держпраці та Фонду соціального страхування України у Волинській області протягом останніх 10 років спостерігається стійка тенденція до зниження виробничого травматизму: загального-майже в 3 рази, з смертельними наслідками – більше ніж на половину.

 

На підприємствах області в 2017 році було травмовано 155 чол. в т.ч. 8 чол. – смертельно. В 2016 році було аналогічно травмовано 163 чол. в т. ч. – 17 смертельно. В цілому по області в 2017 році допущено зниження загального травматизму на 7%, а з смертельними наслідками – наполовину.
На початок 2018 року в Федерації профспілок Волинської області працює 2 технічних інспектора: Іванов Кузьма Никифорович – технічний інспектор ФПО (м. Луцьк) та технічний інспектор праці Волинської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Марценюк Віктор Степанович (м. Нововолинськ). В галузевих організаціях профспілок області працюють представники з питань охорони праці, робота яких потребує суттєвої активізації.

* * *

yuy78i

iuiui yuyuiui ytuytu ytutyu

 

* * *

СПИСОК ПАМ’ЯТІ  творців та учасників 100-річної історії діяльності технічної інспекції праці профспілок Волинської області:

Миронов Василь Степанович
Віщик Іван Панасович
Плита Євген Семенович
Солтисюк Євген Антонович
Малнацький Володимир Авксентійович
Ващук Володимир Миколайович
Царик Микола Данилович
Малишкін Геннадій Геннадійович
Груша Володимир Петрович
Полячек Микола Леонідович
Самчук Володимир Миколайович
Романов Павло Кирилович
Торчило Сергій Семенович
Морозюк Юрій Петрович
Падалко Петро Павлович
Чорний Степан Дем’янович
Грищук Ростислав Степанович
Столярчук Віталій Каленикович
Ярема В’ячеслав Степанович
Гнасюк Федір Федорович
Петрочук Олег Костянтинович
Водянко Володимир Романович
Новосад Володимир Федорович
Кшановський Ігор Васильович
Солодков Віктор Петрович.

* * *

Збори завершилися на приємній ноті. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у становленні і розвитку технічної інспекції праці профспілок області та з нагоди 100-річчя від Дня її створення Почесними грамотами Федерації Профспілок Волині, матеріальними винагородами було нагороджено цілу когорту профспілчан, серед яких інженери охорони праці різних галузей області, технічні інспектори…

Прес-центр ФПО

IMG_6987ui IMG_6986io IMG_6982uiu IMG_6979io IMG_6977iuo IMG_6975ioi

IMG_6964io

IMG_6974iuy IMG_6970ui IMG_6968io IMG_6965oi IMG_6966iuo IMG_7001hgj

Posted by info