Оперативна інформація щодо врахування профспілкових вимог до Держбюджету-2018

Інформація стосовно врахування профспілкових постатейних пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2018 рік за результатами доопрацювання його для розгляду у другому читанні (станом на 05.12.2017 р.)

 Профспілкові постатейні пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр № 7000 від 15.09.2017) були направлені профільним парламентським Комітетам (листи від 28.09.2017              № 01-13/760-СПО) та народним депутатам України – представникам ФПУ у Верховній Раді України С.М. Капліну та В.Є. Івченку (лист від 27.09.2017        № 01-13/759-СПО).

Народні депутати України Каплін С.М. та Івченко В.Є. внесли на розгляд Парламенту усі профспілкові постатейні пропозицій до проекту Держбюджету-2018.

Верховна Рада України 14.11.2017 року в порушення ст. 157 Регламенту розглянула проект Державного бюджету України на 2018 рік за скороченою процедурою (без обговорення та голосування за пропозиції подані суб’єктами права законодавчої ініціативи) та прийняла його у першому читанні, доручивши Уряду підготувати проект державного бюджету на наступний рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Парламенту у двотижневий строк.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету частково підтримав профспілкові пропозиції, що знайшло своє відображення у Бюджетних висновках Верховної Ради України, зокрема у доручення Уряду стосовно доопрацювання до другого читання окремих питань.

Однак у доопрацьованому до другого читання проекті Держбюджету на 2018 рік профспілкові пропозиції майже не враховано.

Так профспілки наполягали на встановленні мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2018 на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4023 грн) та передбачення підвищення її розміру протягом року з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

Уряд залишає розмір мінімальної зарплати на рівні 3723 грн., що вже сьогодні є меншим на 4% від фактичного прожиткового мінімуму, який у жовтні ц.р. склав 3870 грн., та становитиме всього 43% прогнозної середньої заробітної плати. Це – крок назад у забезпеченні гарантованого рівня оплати праці, адже на 1 січня цього року мінімальна зарплата дорівнювала фактичному прожитковому рівню.

Разом з тим, Президент на ІІ Всеукраїнському форумі об’єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» наголосив, що «за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або 3-х кварталів, і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 грн.».

Тому пунктом 17 Прикінцевих положень доопрацьованого проекту Держбюджету-2018 передбачено зобов’язання Уряду на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, запропоноване Урядом встановлення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 1762 грн є вдвічі меншим за фактичний його розмір. Таким чином розмір базового тарифного розряду ЄТС є заниженим, що продовжить зрівнялівку у бюджетній сфері, коли працівникам і кваліфікованої і некваліфікованої праці будуть доплачувати до мінімальної зарплати.

Щодо стану врахування інших профспілкових пропозицій:

Національній академії наук України збільшено видатки за загальним фондом на 75,0 млн. грн. та встановлено у обсязі 2881,7 млн. грн. (всього передбачено 3612,7 млн. грн.), тобто надано в шість разів менше ніж необхідно, адже профспілкова пропозиція – збільшити фінансування за КПКВК 6541030 «Фундаментальні, прикладні наукові і науково-технічні розробки…» на 423,3185 млн.грн. (з них – 270,9727 млн.грн. на заробітну плату), встановивши їх у обсязі 3230,0455 млн.грн.

 Міністерству освіти і науки України за КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшено видатки за загальним фондом на 892,0 млн. грн.та встановлено у обсязі 62 152,9 млн. грн. (було передбачено 61 260,9 млн. грн.). Профспілкова пропозиція складала – 66,9 млрд грн., тобто недостає 4,8 млрд.грн.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено 100 млн. грн.. за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» при потребі не менше 1 000 000 тис.грн.

Також реалізацію заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України на 2011–2020 роки» передбачено видатки у сумі 200,0 млн. гривень.

Міністерству охорони здоров’я України, як головному розпоряднику коштів збільшено видатки на 943,7 млн. грн., а також збільшено видатки на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 5,9 млрд. грн. при одночасному зменшенні видатків на надання первинної допомоги населенню на 5,2 млрд. грн. (за пропозицією профспілок необхідно 48,6 млрд. грн., а отримано 0,7 млрд.грн).

Міністерству культури України за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 1701080) додатково виділили 213,4 млн. грн., тобто всього передбачили 990 млн.грн замість 1,5 млрд. грн..

 Урядом проігнорована пропозиція профспілок щодо збільшення видатків за КПКВК 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді на 710,1  млн. грн. та за забезпечення видатків за рахунок загального фонду державного бюджету передбачити кошти у розмірі 66 217,1 тис. грн. за КПКВ 2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства».

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України передбачено дві нові бюджетні програми:

– “Здешевлення кредитів для державних вугледобувних підприємств та господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, на будівництво та технічне переоснащення” за загальним фондом у сумі 300 000 тис. грн. – загальний фонд;

– “Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі” у сумі 1 400 000 тис. грн. – спеціальний фонд.

Однак за пропозиціями профспілок не збільшено видатків за жодною програмою.

Також залишилися не врахованими інші постатейні пропозиції профспілок, зокрема щодо збільшення видатків на:

–         виплату академічних стипендій;

–         на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

–         фінансування галузі охорони здоров’я у повному обсязі (6% ВВП);

–         надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

 

Департамент захисту

соціально-економічних прав ФПУ

Posted by info