ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ В 2016 РОЦІ

2017Напередодні Нового року саме час підбивати підсумки року, що минає, і визначити цілі та завдання на наступний рік.

Щоб зрозуміти до чого саме ми прагнемо, важливо усвідомити чого ми вже досягли. Тільки спираючись на досвід, який ми отримали в боротьбі за законні права та інтереси працівників і враховуючи те, що могли б ще зробити, можна уникнути помилок у майбутньому і сформувати конкретні цілі та визначити шляхи їх досягнення.

Весь 2016 рік ФПУ, її членські організації знаходилися в авангарді національного профспілкового руху, захищаючи гідність працюючої людини в соціально-трудових відносинах, виборюючи реальні зміни в соціальній політиці, спрямовані на встановлення соціальної справедливості та їх законодавче забезпечення. При цьому був задіяний весь арсенал засобів впливу, який є у профспілок, від переговорного процесу в рамках соціального діалогу до масових вуличних протестних дій.

Лише спільна консолідована та послідовна позиція профспілок дала можливість досягти певних результатів у 2016 році.

Досягнення стандартів гідної праці

7 квітня 2016 року Міністерством соціальної політики України, репрезентативними всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, репрезентативними всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та Міжнародною організацією праці підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років (далі – Програма).

Головна мета Програми – забезпечення повної, продуктивної, безпечної зайнятості з гідною оплатою праці шляхом реалізації спільних дій соціальних партнерів, з одного боку, та Міжнародної організації праці – з іншого.

Президією ФПУ затверджено низку заходів щодо реалізації зазначеної програми, зокрема у 2017 році. Так, традиційно буде відзначено Всесвітній день дій за гідну працю у жовтні.

Створення умов для забезпечення повної та продуктивної зайнятості

ФПУ рішуче зупинила проходження скандального проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття», який був розроблений без залучення соціальних партнерів, не забезпечував цільового спрямування коштів соціального страхування та знижував рівень соціального захисту працівників у разі безробіття.

ФПУ ініціювала розробку змін до законодавства з метою створення умов для забезпечення повної та продуктивної зайнятості (наразі робота над відповідними законопроектами ведеться Міністерством соціальної політики та Комітетом ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення спільно з соціальними партнерами).

У 2017 р. ФПУ планує зосередити увагу на гострих проблемах ринку праці:

– удосконалення законодавства з метою сприяння повній, продуктивній зайнятості;

– забезпечення балансу трудових ресурсів (впровадження прогнозу та стратегічного планування на ринку праці);

– створення умов для скорочення тіньової зайнятості та зростання легальної праці.

Збільшення розмірів соціальних стандартів та гарантій, реформування оплати праці

Забезпечено зростання середньомісячної заробітної плати, яка за січень –жовтень 2016 року становила 5 034 гривні, що на 23,9% більше порівняно з відповідним періодом 2015 року. Вперше за 3 роки зросла реальна заробітна плата, її зростання за січень–жовтень 2016 року склало 8,8%.

У результаті безпосередньої участі профспілок у бюджетному процесі та активній профспілковій позиції вдалося домогтися збільшення розмірів соціальних стандартів та гарантій (мінімальних заробітної плати та пенсії, прожиткового мінімуму) впродовж 2016 року на 16,1 % проти запланованих 12,4 %, посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС – на 20%.

Крім того, профспілки домоглися підвищення мінімальної заробітної плати високими темпами та встановлення її розміру на базі оновленого споживчого кошику, – з 1 січня 2017 р. у розмірі 3 200 грн, що дорівнюватиме фактичному розміру прожиткового мінімуму

При цьому посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) передбачається підвищити до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1600 грн, що майже на 44% більше порівняно з січнем 2016 року.

Для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у 2016 році, в т.ч. завдяки консолідованій роботі ФПУ та профспілок працівників бюджетної сфери, дофінансовано:

– освітню та медичну субвенції (Закон України від 19.05.2016 № 1384-VIII – на 140,7 млн грн та 127,2 млн грн відповідно; розпорядження КМУ від 16.11.2016 № 827-р – на 1,6 млрд. грн. освітню субвенцію);

– 1,5 млрд. грн. на оплату праці державних службовців (Закон України від 06.10.2016 № 1660-VIII).

Найважливішими питаннями, що потребуватимуть вирішення у 2017 році та до реалізації яких долучиться ФПУ будуть:

– законодавче та фінансове забезпечення створення в Україні гарантійної установи для забезпечення вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця;

– запровадження законодавчого та колективно-договірного регулювання оплати праці за галузевою ознакою;

забезпечення диференціації між посадовими окладами працівників в окремих галузях бюджетної сфери залежно від рівня їх освіти та кваліфікації.

Підтримка та розвиток національного виробника

За наполяганням ФПУ до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік включено низку профспілкових пропозицій, зокрема в сфері розвитку промислової політики, створено департамент промислової політики у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та введено посаду заступника міністра з питань промислової політики.

Водночас, рішенням Уряду від 11.10.2016 створено Національний комітет з промислового розвитку, до складу якого включено Осового Г.В. – Голову Федерації професійних спілок України.

Серед основних завдань, які постануть перед Комітетом у 2017 та наступних роках – здійснення експертної оцінки реального стану та визначення пріоритетів розвитку промисловості, розробка механізмів підвищення результативності і конкурентоздатності, підготовка рекомендацій з підвищення ефективності державного управління і розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства для стимулювання промислового розвитку.

            Забезпечення соціального захисту працівників і членів їх сімей

Завдяки наполяганню профспілок Урядом вперше за останні 16 років затверджено оновлений перелік наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (постанова КМУ від 11.10.2016 №780). На основі цих показників визначається величина прожиткового мінімуму.

ФПУ спільно з членськими організаціями вимагали від Уряду зниження ціни на природний газ і тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності громадян, забезпечення прозорості і контролю громадськості за ціноутворенням, посилення соціального захисту громадян.

На жаль, незважаючи на цілий комплекс заходів, здійснених профспілками, не вдалося домогтися реалізації однієї з ключових вимог – зниження ціни на газ, пропозиція не підтримується Урядом та Парламентом.

Проте, під тиском профспілок Урядом було прийнято низку пом’якшувальних заходів, зокрема: заборона стягнення заборгованості за послуги ЖКГ з громадян, які оформили субсидії; оплата з місцевого бюджету різниці завищених місцевими органами влади норм споживання послуг ЖКГ (постанова КМУ від 11.11.2016 № 803); можливість сплачувати за послуги з централізованого опалення із застосуванням розстрочки (постанова КМУ від 19.10.2016 № 744); нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії на підставі усереднених показників споживання теплової енергії, виставлених споживачам згідно показань будинкових засобів обліку теплової енергії (постанова КМУ від 30.11.2016 № 865), здійснюються перевірки обґрунтованості встановлених тарифів на опалення та гаряче водопостачання в окремих регіонах України, результати яких будуть оприлюднені.

З метою поетапного зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання, Урядом схвалено Стратегію подолання бідності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р) та затверджено План заходів на 2016–2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р). У зазначених документах враховано низку профспілкових пропозицій, зокрема щодо удосконалення механізму визначення мінімальної заробітної плати, умов оплати праці працівників бюджетної сфери, методологічних підходів до визначення прожиткового мінімуму тощо.

10 листопада 2016 року у Страсбурзі відбулася церемонія підписання Україною Європейського кодексу соціального забезпечення, який є орієнтиром європейської моделі соціального забезпечення, заснованої на соціальній справедливості.

За участі ФПУ впродовж року Урядом прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, чорнобильців.

Для захисту прав і інтересів працюючих, основними завданнями і цілями ФПУ на наступний рік залишаються: встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів) для населення на товари та послуги; забезпечення ефективного соціального захисту вразливих категорій населення; встановлення розміру базового соціального державного стандарту – прожиткового мінімуму на базі актуалізованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг та зміна методології його формування відповідно до європейських та міжнародних вимог; співпраця з парламентськими фракціями щодо підтримки ними соціально значущих законопроектів.

За наполяганням профспілкової Сторони у лютому 2017 року на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради планується заслухати інформацію Уряду щодо прозорості встановлення цін на газ, тарифів на гарячу воду і опалення, а також достатності заходів соціального захисту населення в цих умовах.

Враховані профспілкові пропозиції та внесені зміни до Податкового кодексу України

Завдяки цілеспрямованим діям ФПУ у 2016 році враховані профспілкові пропозиції та внесені зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння діяльності профспілок, зокрема:

– визначення норми, що не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків для неприбуткових установ та організацій (Закон України від 06.10.2016 1667-VIII);

– встановлено річний періоду звітування для неприбуткових установ, організацій, а для профспілок передбачено звітність лише у разі порушення вимог ПКУ. (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» знаходиться на підписі Президента).

У 2017 році зусилля профспілок будуть зосередженні на досягненні таких завдань як:

– застосування неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розмірі не нижчому від прожиткового мінімуму;

– запровадження зниженої ставки ПДВ на товари першої необхідності (соціальні товари), постачання газу, житлово-комунальні послуги;

– подальше сприяння діяльності профспілок.

         Відновлення соціального діалогу

23 серпня 2016 року укладено Генеральну угоду на 2016-2017 роки. Відновлено проведення регулярних зустрічей профспілок з керівництвом Уряду та центральних органів виконавчої влади з метою вирішення найбільш актуальних питань та на виконання урядових доручень, зокрема такі зустрічі відбулися з Прем’єр-міністром України В.Б.Гройсманом 6 липня та 18 жовтня і Головою Верховної Ради України А.В.Парубієм 7 грудня ц.р. На системній основі проводяться зустрічі з керівниками Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінкультури, МінАПК, Мінінфраструктури, МОН та ін..

Пріоритетним у 2017 році буде вдосконалення законодавства з питань соціального діалогу, колективно-договірного регулювання та вирішення колективних трудових спорів.

Підвищується мінімальний рівень та відновлюється осучаснення страхових виплат потерпілим на виробництві

За результатами розглянутих вимог профспілок до вищих органів державної влади, проведених тривалих переговорів і консультацій із сторонами соціального діалогу до законодавства внесені зміни, згідно з якими у 2017 році:

– з 1 січня встановлюється розмір щомісячної страхової виплати потерпілим на виробництві, у яких цей розмір менший розміру мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року з урахуванням ступеня втрати працездатності;

– відновлюється щорічний з 1 березня перерахунок щомісячних страхових виплат відповідно до темпів зростання середньої номінальної заробітної плати за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Створюються умови для успішного завершення об’єднання фондів соціального страхування

За активної участі профспілок розроблені зміни до законодавства, які вносяться Законом України від 06.12.2016 «Про внесення змін до деяких законів України» (набирає чинності з 1 січня 2017 року), спрямовані на прискорення процесу об’єднання фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві. Законом передбачені конкретні терміни припинення фондів соціального страхування (їх структурних підрозділів) і створення робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та їх відділення, здійснення заходів з їх державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Зменшено розмір оподаткування пенсійних виплат

У 2016 році внесено зміни до Податкового кодексу, якими з 1 липня 2016 року підвищено межу, починаючи з якої провадиться оподаткування пенсійних виплат, з трьох розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) до десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначене дало змогу звільнити від оподаткування пенсії, розмір яких у поточному році не досягав 10 740 грн.

Відновлюються щорічний перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні

Однією із причин наявного розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки, стало довготривале зволікання із осучасненням розмірів раніше призначених пенсій. Ситуацію погіршило призупинення у 2014 році на невизначений термін проведення перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в країні. Як наслідок, за останні роки майже вдвічі знизився показник співвідношення розміру середньої пенсії до середньої заробітної плати в країні: з 56,1% у 2009 році до 32 % у 2016 році. Пенсії у розмірі до реального прожиткового мінімуму отримує 10 млн. осіб (з 12 млн.), тобто більше 80 % від усіх пенсіонерів.

Законом України від 06.12.2016 «Про внесення змін до деяких законів України» відновлюються у 2017 році норми Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо проведення щорічного перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в країні.

Профспілкам вдалося не допустити ослаблення своєї автономії, запровадження жорсткого контролю держави над діяльністю профспілок

Якщо наприкінці 2015 – на початку 2016 років профспілкам вдалося не допустити ослаблення своєї автономії, запровадження жорсткого контролю держави над діяльністю профспілок шляхом зміни порядку реєстрації (легалізації) профспілок, набуття статусу юридичної особи, розширення персональних відомостей про засновників профспілки тощо під час прийняття Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», то у кінці 2016 року боротьбу за захист профспілкових прав поновлено.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження додаткових гарантій належної діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 5469 від 29.11.2016), яким, начебто, профспілкам надаються додаткові інструменти для захисту трудових, соціально-економічних інтересів працівників, гарантій їх діяльності. Проте, цей законопроект, за результатами його аналізу, розцінюється профспілками як чергова спроба поставити найбільш представницькі організації громадянського суспільства під повний контроль держави та створення умов для ослаблення автономії профспілок.

Рішенням Президії ФПУ від 20.12.2016 та СПО об’єднань профспілок зазначений законопроект визнано неприйнятним в цілому. Наразі триває робота з народними депутатами України з метою недопущення його прийняття.

Активізація парламентського і громадського контролю за додержанням прав працівників у сфері охорони праці

22 червня укладено Угоду про співпрацю з Державною службою України з питань праці, на підставі якої значно активізувалась спільна правозахисна робота.

30 вересня підписано Меморандум про співпрацю з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Важливим пунктом Меморандуму є домовленість сторін про створення на базі АПСВТ ФПУ учбово-методичного центру з питань дотримання прав людини та його територіальних представництв на базі обласних рад ФПУ

За результатами правозахисної роботи ФПУ та її членських організацій у першому півріччі 2016 року здійснено представництво інтересів 21145 членів профспілок, з них у суді – 4609 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, у т.ч. шляхом представництва інтересів, судами винесено на користь працівників 1963 рішення, переважна більшість яких (1684) стосувалась невиплати заробітної плати. Присуджена до виплат сума склала 90 623 858 грн.

За минулий рік опрацьовано 43 проекти нормативно-правових актів. Більш ніж по третині проектів висловлено рішучі заперечення або внесено альтернативні пропозиції, що дало змогу підвищити рівень безпеки на підприємствах та зменшення травматизму.

Принципову профспілкову позицію було проявлено при спробі скасувати 187 нормативно-правових актів, яким робилась спроба обмежити права працівників на охорону праці. Вдалося зупинили свавілля держави щодо безпідставного знищення нормативних актів, які захищали працівників.

Опрацьовано ініціативні висновки щодо доцільності ратифікації Конвенції МОП № 167 Про безпеку та гігієну праці у будівництві, 1991 року. Ратифікація цієї конвенції у 2017 році підвищить рівень безпеки та зменшить травматизм.

У жовтні організовано та проведено навчання 20 правових інспекторів праці профспілок.

За рік на базі АПСВТ навчання і перевірку знань з питань охорони праці пройшли 80 техінспекторів праці та інших представників профорганізацій. 

У 2016 р. навчальними семінарами, що проводились фахівцями ФПУ охоплено 900 осіб профактиву з членських організації, в т.ч. за фінансування та технічної підтримки Представництва МОП в Україні проведено 10 семінарів для 250 медичних працівників – членів галузевої профспілки.

На виконання рішення VII З’їзду ФПУ прийнято постанову Президії ФПУ «Про заходи щодо кадрового і матеріального зміцнення технічної інспекції праці профспілок, удосконалення методів її роботи в сучасних умовах».

Захист права працівників, які працюють в шкідливих і важких умовах праці на достроковий вихід на пенсію за віком

Завдяки організованим і проведеним протестним   акціям, зустрічам членів Президії ФПУ з Прем’єр-міністром України вдалося домогтися розробки Мінсоцполітики проекту внесення змін до Постанови КМУ від 24.06.2016 № 461 Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». Досягнута домовленість з Мінсоцполітики щодо продовження роботи над формуванням зазначених Списків.

Модернізація профспілкового руху

Минулий рік став роком VII З’їзду ФПУ – найвищого виборного органу Федерації профспілок України. Проведено два засідання Ради ФПУ.

З’їзд підбив підсумки попередніх 5-ти років роботи, обговорив завдання на наступний період, затвердив Стратегію діяльності Федерації професійних спілок України на 2016-2021 роки «Європейський вибір», вніс зміни до свого Статуту, а також прийняв резолюції, заяви та звернення З’їзду з актуальних питань профспілкового життя. На З’їзді обрано новий склад Ради ФПУ, Контрольно-ревізійної й Статутної комісій ФПУ. На виконання доручення З’їзду Радою ФПУ сформована Робоча група з питань удосконалення організаційної побудови і нових принципів формування виборних органів ФПУ – Ради та Президії.

Радою ФПУ сформовано 10 постійних комісій, обрано Президію ФПУ. У 2016 році обрано і новий склад Молодіжної ради ФПУ, а також представників Федерації профспілок України у Верховній Раді України.

Удосконалюється структура профспілкових організацій в територіальних об’єднаних громадах.

Акції протесту.

Федерація профспілок України активно відстоювала права спілчан на гідний рівень їхнього життя. Двічі (6 липня і 8 грудня) довела владі свою спроможність організувати десятки тисяч невдоволених трудівників на захист їхніх конституційних прав в умовах падіння життєвого рівня і зростання цін на газ і тарифів на комунальні послуги. Уряд був змушений підняти удвічі мінімальний рівень заробітної плати.

Зростання авторитету профспілок в українському суспільстві та розширення висвітлення їх діяльності у ЗМІ

Послідовна позиція ФПУ, її членських організацій у відстоюванні законних прав та інтересів працівників знайшла своє відображення у профспілкових засобах масової інформації, центральних та регіональних ЗМІ.

Цьому сприяли зміни в підходах до висвітлення, зміщення акцентів на оперативність подачі інформації та розширення інформаційного поля. Значну роль при висвітленні профспілкових подій та заходів відводилося їх підготовчому періоду, проведенню селекторних нарад в режимі реального часу в Укртелекомі, широкому анонсуванню та персоніфікованій роботі з представниками ЗМІ, безпосередній роботі зі ЗМІ під час проведення вуличних протестних акцій, застосування технологічних новацій (on-line трансляція з місця події, використання квадрокоптера). Все це відбувалося на тлі проведення системної роботи, яка передбачає використання всіх наявних у розпорядженні Прес-центру ФПУ інформаційних інструментів і дозволило сфокусувати увагу провідних ЗМІ на профспілковій тематиці.

Дієвим інструментом у 2016 році стала оновлена газета ФПУ «Профспілкові вісті», яка поширила свій вплив і в парламентському залі, отримавши схвальні відгуки від народних депутатів України.

У 2017 році ми більш активно маємо задіяти інформаційні ресурси членських організацій, використовувати різноманітні способи передачі інформації в трудових колективах на рівні представництва інтересів членів профспілок і, звичайно, на центральному рівні, у тому числі ФПУ.

Створити в Жовтневому палаці сучасний Прес-центр, бути активно присутніми в інформаційному просторі, розпочати підготовку блогерів для членських організацій. Вони мають працювати щоденно і погодинно, презентуючи нашу діяльність, і протидіяти, якщо несправедливо, огульно йдуть атаки на профспілки.

Права молоді на освіту.

ФПУ активно підтримала молодь щодо захисту своїх студентських профспілкових організацій, а також їхні протести проти звуження прав на стипендіальне забезпечення. Діяльність студентських профспілкових організацій вдалося захистити, право на стипендії – лише частково. Попри збільшення стипендіального фонду у 2017 році на 11%, кількість отримувачів стипендій буде зменшена.

ФПУ послідовно відстоює права учнів і викладачів ПТУ

ФПУ здійснила разом із представниками профтехосвіти низку масових заходів, які змусили владу розглянути профспілкові вимоги та виділити для ПТУ у 2016 році додаткове фінансування з державного бюджету. Органам місцевої влади дано доручення щодо врегулювання питань профтехосвіти в регіоні та їх відповідальності за це. Кабінет Міністрів України за наполяганням профспілок був змушений розширити з 2 до 19 професій загальнодержавного значення, підготовка за якими буде здійснюватися у 2017 році за кошти державного бюджету України у державних професійно-технічних навчальних закладах (119,6 мільйонів гривень).

На модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТУ бюджетом передбачено субвенцію місцевим бюджетам у сумі 50 мільйонів гривень.

Молодіжне будівництво

Постійна увага Федерації профспілок України до питань забезпеченості молоді житлом сприяли врахуванню Урядом профспілкових пропозицій щодо збереження цільової Програми з державного кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2013-2017 роки.

У Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено видатки у сумі 61406,4 тис. грн на обслуговування раніше укладених договорів.

Розвиток платформи «Громадянське суспільство»

Тринадцять представників профспілок включено до складу 7 громадських рад при міністерствах та відомствах, що дає змогу посилити вплив громадськості на прийняття урядових рішень.

ФПУ разом з іншими громадськими організаціями домоглися внесення для себе ряду позитивних змін у Податковому кодексі України (законопроект № 5368 від 21 грудня 2016 року).

         Організаційно-фінансове зміцнення профспілок

Одним із напрямків Стратегії діяльності ФПУ на 2016-2021 роки визначено зміцнення фінансового потенціалу, солідарної фінансової відповідальності, фінансової дисципліни та звітності у виконанні статутних норм щодо обов’язковості сплати членських внесків.

З метою реалізації цих положень Стратегії постановою Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-10 було доручено постійній комісії Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету напрацювати пропозиції щодо впровадження в рамках ФПУ єдиної фінансово-бюджетної політики й розробки нового механізму визначення розміру членських внесків.

На виконання постанови Ради ФПУ узагальнено зауваження та пропозиції делегатів VІІ З’їзду ФПУ, пропозиції членських організацій із зазначених питань. Частину з них включено до Плану заходів ФПУ з проведення Року первинної профспілкової організації, затвердженого постановою Президії ФПУ від 20.12.2016 «Про оголошення 2017 року Роком первинної профспілкової організації». Більш широке обговорення буде проведено на чергових засіданнях постійної комісії Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету і Ради ФПУ.

Голові ФПУ доручено створити робочу групу для напрацювання пропозицій із внесення змін до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо порядку перерахування членських внесків на рахунки профспілкових органів.

Для обговорення особливостей та підходів до механізму визначення розміру членських внесків на забезпечення діяльності ФПУ у 2017 році, забезпечення фінансової дисципліни по сплаті членських внесків, звітності профспілкових організацій, новацій у бухгалтерському обліку та фінансовій роботі 23 грудня 2016 року було проведено семінар-нараду завідувачів фінансових відділів – головних бухгалтерів центральних органів всеукраїнських профспілок та територіальних об’єднань.

Майно профспілок на службі людям

Надавалась практична допомога членськими організаціями та їх представниками з питань захисту права власності. На забезпечення конституційних прав ФПУ, її членських організацій, суб’єктів господарювання, створених за участі ФПУ, було направлено численні звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Фонду державного майна України тощо.

Відстоювання інтересів ФПУ в судових інстанціях

Станом на кінець ц.р. прокуратурою в інтересах Фонду державного майна України було подано 237 позовів до Федерації професійних спілок України. Фахівцями ФПУ протягом року здійснено представництво інтересів ФПУ у 157 судових засіданнях. Надання до судів відповідних пояснень, відзивів та доказів здійснюється на постійній основі.

Позитивним результатом у процесі відстоювання інтересів ФПУ в спорах щодо профспілкового майна є приєднання до провадження у Європейському суді з прав людини спільної скарги ФПУ, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур».

Розроблення ефективної схеми захисту профспілкового майна на тимчасово окупованій території АР Крим

Згідно з рішенням Президії ФПУ було вивчено питання щодо використання майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим та напрацьовано рекомендації щодо застосування правових механізмів національного, міжнародного законодавства та законодавства РФ.

Обрано юридичну компанію «Ілляшев та Партнери», яка на українському ринку юридичних послуг має найбільший досвід ведення справ в Криму, для надання юридичних послуг.

ФПУ на міжнародній арені

Укладено Меморандум між МОП, профспілками, роботодавцями та Урядом про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці МОП для України на період 2016-2019 роки».

Протягом року ФПУ головувала в Українській стороні Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС». За безпосередньою участю ФПУ відбулося інституційне становлення УС ПГС, налагодження її співпраці з Європейським економічним і соціальним комітетом. Було прийнято Спільні декларації, що містять рекомендації Києву та Брюсселю стосовно виконання Угоди про асоціацію, а також підготовлено та презентовано доповідь «Регулювання ринків праці в Україні та ЄС: спільні риси та відмінності. Адаптація українського трудового законодавства до законодавства ЄС», яку надіслано до найвищих посадових осіб України та ЄС.

ФПУ також була представлена у Форумі Східного партнерства у Брюселі. Голова ФПУ Григорій Осовий у липні провів робочу зустріч з європейським комісаром з питань політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ганом. Проведено низку зустрічей з головою представництва ЄС в Україні Яном Томбінським та Хьюгом Мінгареллі під час яких обговорювалися питання стану реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, забезпечення її соціального виміру.

Голова ФПУ узяв участь у глобальному діалозі щодо майбутнього сфери праці, ролі профспілок і роботодавців у її формуванні на Міжнародній конференції праці в Женеві. Відбулося також обговорення проблеми зайнятості та соціального захисту в Україні з представниками Бюро з питань діяльності трудящих МОП у новому демографічному контексті з урахуванням мандату, передбаченого Рекомендацією 2012 року про мінімальні рівні соціального захисту.

У вересні ФПУ взяла участь у роботі 9-го саміту Панєвропейської регіональної ради МКП, який традиційно зібрав профспілкових лідерів з усієї Європи для обговорення викликів європейському профспілковому руху та скоординованої відповіді європейських профспілок на ці виклики.

ФПУ взяла участь в урочистих заходах з нагоди 10-ї річниці заснування МКП, що відбулися у листопаді у Відні. При цьому ФПУ зробила свій внесок у розробку основних стратегічних напрямів і пріоритетів МКП на 2017 рік.

У березні 2016 року 16 представників профцентрів з 8 країн узяли участь у роботі 7-го з’їзду ФПУ. З трибуни з’їзду до делегатів звернувся заступник Генерального секретаря Європейської конфедерації профспілок Петер Шеррер.

У листопаді 2016 року відбулася зустріч делегації профспілок з місією Міжнародного валютного фонду в Україні, на якій ФПУ донесла позицію профспілок щодо умов надання кредитування та їх впливу на заробітну плату та зайнятість, зокрема, у державному секторі. МКП запросила ФПУ на зустріч глобальних профспілок з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком 7 – 9 лютого 2017 року у Вашингтоні.

МКП, ПЄРР, глобальні профспілки протягом року неодноразово висловлювали свою підтримку діям ФПУ, направляючи листи солідарності під час проведення профспілкових акцій.

 

Прес-центр

за матеріалами структурних підрозділів ФПУ

Posted by info