Григорій Осовий: План дій Уряду може стати основою консолідації суспільства за умови, якщо він відповідає запитам і потребам людей

Про це заявив Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий, виступаючи під час позачергового засідання Уряду у п’ятницю, 27 травня.

Від мільйонів найманих працівників, які представляють профспілки, до Кабінету Міністрів України і профільних міністерств було подано пропозиції до проекту Плану пріоритетних дій Уряду. Ми пропонували в рамках соціального діалогу, провести їх обговорення. Але консультацій з профспілками, як соціальними партнерами на етапі обговорення цього важливого документу не відбулось, що не тільки є несправедливим, а також не відповідає вимогам законодавства про соціальний діалог. У підсумку з 76 наших пропозицій лише 15 віднайшли певне відображення, тобто більшість пропозицій не враховано, – зазначив Григорій Осовий.

Далі у своєму виступі він зазначив, що сьогодні проблемам стабілізації та розвитку ринку праці з боку органів державної влади не приділяється належної уваги. Тому профспілки, по-перше, наполягають, щоб окремим розділом в урядовому Плані дій було відображено розвиток ринку праці, зокрема моніторинг та прогнозування ринку праці, баланс трудових ресурсів, а також державне замовлення на підготовку кадрів, заходи зі створення нових робочих місць, у т.ч. для переміщених осіб та учасників АТО.

Визначити орган виконавчої влади, який буде провідним у реалізації цього суспільно важливого завдання.

Другий аспект, на якому акцентував увагу урядовців Голова СПО профспілок, – проведення реформи оплати праці, яка повинна стати однією з пріоритетних в Україні.

Ставка на «дешеву робочу силу» як основну компоненту інвестиційної привабливості за попередні десятиріччя себе дискредитувала і призвела до демотивації праці та масового зубожіння людей, – зазначив Г.Осовий, – Це у свою чергу стало гальмом для розвитку економіки із-за вкрай низького платоспроможного попиту населення. Нам соромно, що по рівню заробітної плати Україна сьогодні посідає останнє місце не тільки в Європі, але й серед пострадянських країн!

Тому профспілки пропонують – покінчити практику фальшування розміру прожиткового мінімуму і відповідного заниження державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій тощо.

Запровадити галузеві стандарти оплати праці, які б забезпечили відтворення якості робочої сили. Перейти до європейської системи гарантування виплат заробітної плати, щоб покласти край постійному нарощуванню зарплатних боргів.

«Ми за прозорі, чесні і справедливі підходи у політиці доходів», – наголосив Григорій Осовий. Це несправедливо, коли населення знаходиться на межі виживання, а керівники державних компаній отримують заробітну плату в мільйонах гривень. Він повідомив, що профспілками розроблений законопроект, який містить комплексний підхід до проведення реформи оплати праці і може стати основою для внесення змін до законодавства.

Він зупинився ще на одному аспекті – необхідності збалансування доходів і цін. – Ціни підвищуються в рази, а зарплати лише на незначні відсотки – зазначив Г.Осовий, – щоб не допустити катастрофічного зубожіння населення – потрібно піднімати доходи!

Профспілки вважають, що підвищення цін на газ з прив’язкою до європейського рівня, об’єктивно ставить вимогу про запровадження додаткових, окрім субсидій, заходів соціального захисту. Тотальне субсидування більшості сімей (зростання до 75% ) фактично повертає країну до радянської системи «собезу». Адже нині в структурі доходів населення доходи від праці становлять менше ніж соціальні трансферти. Тому альтернативі ринковим цінам має бути ефективна політика доходів: справедливо розраховані заробітна плата, пенсії та стипендії, щоб не допустити тотального збідніння людей і соціальної нестабільності.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман погодився із аргументацією наведеною у виступі Голови СПО і підтвердив, що головним завданням, що стоїть перед Урядом у процесі реалізації ним Плану пріоритетних кроків, є забезпечення зростання національної економіки, а також рівня і якості життя людей.

 Прес-центр ФПУ

ww

 

Posted by info