При обчисленні пенсії враховуватиметься також заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи до 1 липня 2000 року

При призначенні пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року до моменту звернення за призначенням пенсії. За цей період відомості про заробітну плату особи надаються відділом персоніфікованого обліку Пенсійного фонду, тобто пенсіонеру не потрібно надавати довідки про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював.

Разом з тим, до 1 січня 2016 року, за бажанням особи, яка зверталася за призначенням пенсії, при обчисленні пенсії могла додатково до зазначеної вище заробітної плати враховуватися заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (за умови підтвердження такої заробітної плати первинними документами).

Через те, що зазначена норма діяла лише до 1 січня 2016 року, з початку року пенсії призначалися лише з урахуванням заробітної плати за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Неврахування при призначенні пенсії даних про заробітну плату до 1 липня 2000 року негативно позначилося на рівні пенсійного забезпечення окремих осіб, які з різних причин, у тому числі пов’язаних із неритмічною роботою підприємств, зниженням рівня оплати праці тощо, протягом останнього часу мали доходи нижчі, ніж до 1 липня 2000 року.

Федерація профспілок України неодноразово порушувала питання про необхідність вирішення зазначеного питання, що б забезпечило  більш справедливе врахування заробітної плати працівників при визначенні їм розмірів пенсій.

29 березня 2016 року Верховною Радою України прийнято законопроект «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії» (реєстр. № 3203, доопрацьов.) відповідно до якого при обчисленні пенсії окрім даних про заробітну плату з 1 липня 2000 року на постійній основі додатково враховуватиметься і заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30 червня 2000 року. При цьому, заробітна плата за ці 5 років буде враховуватися лише за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. 

Відповідно до Прикінцевих положень зазначеного Закону, його норми поширюватимуться на осіб, яким пенсії призначені і перераховані в період з 1 січня 2016 року до дня набрання ним чинності. Таким чином, за бажанням пенсіонерів, яким призначено пенсію протягом зазначеного періоду, також може бути врахований заробіток для обчислення пенсії за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30 червня 2000 року.

Закон набере чинності, відповідно до Прикінцевих положень, з дня, наступного за днем його опублікування, у разі його підписання Президентом України. 

  Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

Posted by info