Щодо збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму…

Депутати прийняли урядовий Закон щодо збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму (законопроект № 3060)

Так, з 1 вересня збільшено розмір мінімальної заробітної плати до тисячу триста сімдесят вісім грн на місяць.

Також передбачено збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

— дітей віком до 6 років — 1167 грн;

— дітей віком від 6 до 18 років — 1455 грн;

— працездатних осіб — 1378 грн;

— осіб, які втратили працездатність, — 1074 грн.

За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН http://buh.ligazakon.ua/news/2015/9/17/134390.htm , 17 вересня 2015 року.

———————————————————————————————–

Про порядок та строки подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

         Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII у редакції від 26.05.2015 р. (далі – Закон № 1701-VII) до 25.09.2015 р. всі юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

         Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права (Пункт 20 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Виходячи з наведеного визначення та з огляду на мету діяльності професійних спілок, юридичні особи, які створені та діють на підставі та в межах Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», не мають кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), і відповідно, до них не може застосовуватися поняття «істотна участь», у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Водночас, згідно пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1701-VII від обов’язку подання відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) звільнені лише:

1) політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації;

2) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Звертаємо увагу, що відомості про склад (перелік) засновників (учасників) профспілкової організації, яка має статус юридичної особи, можна з’ясувати за допомогою електронного сервісу, розміщеного на веб-сторінці Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, у розділі «Безкоштовний запит», обравши критерій пошуку «юридична особа» та зазначивши у графі «Запит» повне найменування або код ЄДРПОУ відповідної організації.

Професійні спілки, їх організації, засновниками (учасниками) яких відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру є юридичні особи, зобов’язані подати (надіслати) до Міністерства юстиції України, відповідного структурного підрозділу головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (за місцем легалізації) відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у вигляді заяви довільної форми (супровідного листа) та заповненої реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 4).

За результатами проведення правової експертизи поданих документів, легалізуючий орган згідно Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01.07.2013 р. № 1302/5 направляє реєстраційну картку державному реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

Зразок заповнення реєстраційної картки наведений у додатку. Заповнюються лише сторінки 1 та 4. Спосіб отримання повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів у картці відмічений для прикладу. Підпис керівника на заповнених сторінках реєстраційної картки засвідчується печаткою організації.

Додаток: Приклад заповнення 1, 4 сторінок картки ф.4 про відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Правова та технічна інспекції

праці профспілок ФПУ

http://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/pravovij-zakhist/8259-pro-poryadok-ta-stroki-podannya-derzhavnomu-reestratoru-vidomostej-pro-kintsevogo-benefitsiarnogo-vlasnika-kontrolera-yuridichnoji-osobi

Posted by info