ПРЕЗИДІЯ ФПУ. Бути в авангарді боротьби за права людини праці

dvdfvВажливі питання розширення та поглиблення соціального діалогу, забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів людини праці, розвитку профспілкового руху, зміцнення організаційної, матеріальної та майнової бази профспілок обговорено 16 березня під час засідання Президії Федерації профспілок України. У ході гострої, конструктивної та змістовної дискусії учасники цього заходу шукали та знаходили відповіді на актуальні питання сьогодення, наприклад, якими мають бути дії профспілок в складних соціально – економічних умовах, що необхідно зробити, щоб спільними зусиллями вирішувати наболіли проблеми гідної праці, її безпеки та оплати, безробіття, заборгованості по зарплатам та інші.

 Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. В заході також взяли участь заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, Олександр Шубін.

Під час засідання було обговорено низку актуальних та важливих питань зокрема «Про хід консультацій щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з Кабінетом Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні».

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін проінформували присутніх про стан задоволення Вимог СПО об’єднань профспілок в рамках колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, щодо вимоги I «Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо підвищення з 1 липня, 1 грудня 2015 року розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою відповідної компенсації їх інфляційного знецінення у 20142015 роках». Протягом 2015–2016 років відбулось підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії. Також у 2016 році Уряд забезпечив збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки задля недопущення збільшення грошового розриву між розмірами базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати на рівні 265 грн. Однак ці підвищення не забезпечують компенсації інфляційного знецінення у 20142015 роках. Також зазначену вимогу передбачено пунктами 2.9.1., 2.10. Генеральної угоди, як домовленість Сторін.

Щодо вимоги ІІ «Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення для забезпечення ефективного захисту трудових доходів, пенсій, соціальних доплат та страхових виплат в умовах високого рівня інфляції». Зазначену вимогу передбачено пунктами 2.88., 2.92. Генеральної угоди, як домовленість Сторін. Також проектом Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), схваленим рішенням СПО об’єднань профспілок від 14.02.2017 № 363, передбачено зобов’язання щодо удосконалення механізму індексації грошових доходів населення, зокрема в частині індексації пенсії.

Щодо вимоги III «Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та підприємствах, у яких частка майна належить державі. Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності». Вимогу знято з реєстрації. Реалізується в рамках Генеральної угоди пунктом 2.25. та передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.4. Посилення контролю та активізацію заходів, спрямованих на погашення заборгованості із виплати заробітної плати:

– передбачених Генеральною угодою та  Планом невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 517-р.;

– щодо заборони преміювання керівників державних підприємств у разі наявності заборгованості з виплати заробітної плати; запровадження преміювання для керівників підприємств, результатом роботи яких стане значне скорочення раніше утвореної заборгованості із заробітної плати;

– щодо підготовки у 2017 році та подання до Верховної Ради України узгоджених законодавчих пропозицій стосовно захисту працівників у випадку затримки виплати заробітної плати на активних підприємствах та на підприємствах-банкрутах.

Щодо вимоги IV «Забезпечити дієвий державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати. З метою протидії масовим порушенням трудових прав усунути невиконання Україною Конвенцій МОП 81 та 129 про інспекцію праці, для чого з першого півріччя 2015 року привести нормативно-правові акти України у відповідність до норм вказаних Конвенцій, гарантувати вільний, безперешкодний доступ державних інспекторів праці до об’єктів перевірки і робочих місць, необхідну їх кількість та достатнє матеріально-фінансове забезпечення Державної служби України з питань праці».Вимогу знято з реєстрації. 3 листопада 2016 року прийнято Закон України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду» № 1726-VIII. Також було прийнято Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII, згідно з яким встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Щодо вимоги V «Підтримати законопроекти № 2245 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо надання соціальних послуг) і № 2296 Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які знаходяться на розгляді Верховної Ради України, щодо відновлення з 1 червня 2015 року санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації. За результатами внести відповідні зміни до бюджету Фонду соціального страхування України». Зазначена вимога регулюється пунктами 2.51., 2.102., 2.103., 2.103.1. Генеральної угоди, а також передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.5. Завершення реорганізації фондів соціального страхування, відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей, як ефективного засобу профілактики захворювань і збереження трудового потенціалу нації, у тому числі через Фонд соціального страхування України.

Щодо вимоги VI «Внести законодавчі пропозиції щодо відновлення з 1 січня 2016 року соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, дію яких призупинено та скасовано у 2015 році». Вимога знята з реєстрації в частині соціальних прав та гарантій чорнобильців, а також регулюється пунктами 2.86.  Генеральної угоди та передбачена в проекті Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), а саме:

2.6. Удосконалення системи пенсійного забезпечення та запровадження справедливих підходів до нарахування, перерахунку пенсій, у тому числі для працюючих пенсіонерів.

Щодо вимоги VII «Забезпечити виконання п. 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 20102012 роки щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і позицій Сторін Угоди». Вимогу знято з реєстрації. Реалізується в рамках ІІІ розділу Генеральної угоди на 20162017 роки.

З цього приводу було прийнято відповідна постанова, у якої зокрема говориться:

1. Вважати трудовий спір (конфлікт) від 30 квітня 2015 року вирішеним з основних вимог – по суті, з інших – у зв’язку з втратою актуальності та зняти його з реєстрації.

2. Схвалити проект Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом міністрів України.

3. Зняти з контролю пункт 5.1 постанови Президії ФПУ від 24.06.2015 р. «Про дії профспілок на реалізацію рішення Трудового арбітражу з розгляду трудового колективного спору між СПО об’єднань профспілок і СПО сторони роботодавців від 29.05.2015 р. та передати здійснення моніторингу з виплат заборгованої заробітної плати на підприємствах-боржниках на галузевий (всеукраїнським профспілкам) та територіальний (територіальним профоб’єднанням) рівні.

Одним з найважливіших питань порядку денного можна назвати питання «Про завдання ФПУ та її членських організацій в умовах децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних громад».

В інформації з цього питання заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, виступах членів Президії наголошувалось, що реформа децентралізації влади передбачає передачу значної частини повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади. Створення нових об’єднаних територіальних громад супроводжується процесами злиття, об’єднання чи ліквідації установ, організацій і підприємств, що певною мірою відбивається на діяльності профспілкових організацій на цих територіях. При цьому надходять повідомлення про наміри окремих керівників громад щодо створення в ній профспілкової організації, об’єднавши всіх працівників цієї громади, які належать до різних всеукраїнських профспілок, без урахування галузевих особливостей. Також є факти, коли керівники новостворених громад заявляють про наміри ліквідувати профспілкові організації.

Федерацією профспілок України за участю експертів, представників міністерств, зокрема Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, проведено низку робочих зустрічей, нарад та круглий стіл з питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування і галузевих реформ. Постійно здійснюється моніторинг проблемних питань, з якими стикаються профспілкові організації, що діють на території новостворених об’єднаних територіальних громад.

Питання діяльності профспілкових організацій в умовах реформування органів місцевого самоврядування обговорювались на пленумах, президіях і семінарах всеукраїнських профспілок працівників освіти і науки, культури, держустанов, соціальної сфери, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу, а також профоб’єднань Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Чернігівської областей.

Враховуючи, що децентралізація влади безпосередньо впливає на діяльність профспілкових організацій в об’єднаних територіальних громадах та з метою протидії сучасним викликам Президія Федерації професійних спілок України постановила в основу роботи всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань щодо збереження профспілкових організацій в новостворених об’єднаних територіальних громадах покласти Рекомендації постійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху та дала відповідні рекомендації Федерації профспілок України, всеукраїнським профспілкам та територіальним профоб’єднанням.

 Було також обговорено питання «Про поточний стан управління та використання майна ФПУ та пропозиції щодо захисту майнових прав профспілок на законодавчому рівні», «Про відзначення Дня міжнародної солідарності трудящих 1 Травня», «Про стан профспілкового руху та основні статистичні дані членських організацій ФПУ за 2016 рік» та інші важливі для профспілкового руху питання.

 Під час засідання також відбулась дискусія з організаційних питань і питань управління майновим комплексом ФПУ, а також про відзначення нагородами ФПУ. По всім названим питанням Президія прийняла відповідні постанови.

Було також дано низку рекомендацій Президії на адресу Ради ФПУ, засідання якої відбудеться 25 квітня 2017 року в м. Києві у приміщенні готелю «Турист».

Прес-центр ФПУ.

fbvg dvdfv gfhn dfgrf

 

Posted by info