ПРЕЗИДІЯ ФПУ. Час вимагає від профспілок активних і ефективних дій

 Снимок1-1В сучасних умовах реформування соціальної та економічної сфер, загострення соціальних проблем головним пріоритетом для Федерації профспілок та її членських організацій залишається забезпечення надійного захисту законних прав та інтересів працівників. На цьому наголошували учасники засідання Президії ФПУ, що відбулось 29 січня. Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Основними темами дискусії, що проходила під час заходу, як і очікувалось, були ті, що тісно пов’язані з соціально-економічною ситуацією в країні, необхідністю підвищувати рівень та ефективність захисту законних прав та інтересів працюючої людини, покращення якості та підвищення результативності роботи профспілок, модернізації діяльності Федерації профспілок України, її членських організацій.

Як зазначали виступаючі на засіданні Президії, саме тому значення для розвитку та модернізації всього профспілкового руху VII З’їзду Федерації профспілок України, який відбудеться в березні ц.р., навіть важко переоцінити. І саме тому таку велику увагу приділили члени Президії ФПУ обговоренню основних його документів.

Зацікавлену, жваву, іноді гостру дискусію викликали питання: «Про проект постанови VII З’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації профспілок України про роботу з квітня 2011 року – березень 2016 року», «Про проект Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021 роки «Європейський вибір», «Про проект змін до Статуту Федерації профспілок України». Було що обговорити учасникам засідання і при розгляді проектів Програмних резолюцій З’їзду – «Профспілки за європейський вибір України», «Профспілки за соціальний результативний діалог в інтересах добробуту громадян», «Молодь – майбутнє профспілок».

Було також затверджено Порядок висунення кандидатур на посаду Голови ФПУ та Регламент VII З’їзду Федерації профспілок України.

Одними з головних тем, безумовно, стали соціально-економічні питання, доповідачем з яких виступив заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк. Про актуальність та важливість цих питань говорять назви доповідей: «Про хід переговорів щодо укладення Генеральної угоди на новий строк», «Про   стан   виплати   заробітної   плати   та   позитивний   досвід   членських організацій ФПУ щодо погашення зарплатних боргів».

Після обговорення першого питання, Президія постановила:

 – схвалити компроміси, напрацьовані під час консультацій, та укласти Генеральну угоду на новий строк з протоколом розбіжностей, сформованим з непринципових питань для профспілкової Сторони, за якими сторони колективних переговорів не дійшли згоди.

– звернутися до Президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України з проханням повторно розглянути компромісні пропозиції щодо укладення Генеральної угоди на новий строк;

– делегувати право на укладення Генеральної угоди на новий строк від ФПУ Голові ФПУ, Голові СПО об’єднань профспілок Осовому Г.В;

– керівництву ФПУ проінформувати СПО об’єднань профспілок про позицію Президії ФПУ;

– внести на розгляд СПО об’єднань профспілок питання щодо укладення Генеральної угоди на новий строк з протоколом розбіжностей, схваленням компромісів та дорученням Робочій комісії об’єднань профспілок завершити колективні переговори з укладення Генеральної угоди на новий строк;

– у разі укладення Генеральної угоди на новий строк внести на розгляд СПО об’єднань профспілок питання щодо подальшого вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України, а також між СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні.

 

З другого питання Президія постановила:

 

Керівництву ФПУ звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з пропозиціями:

–   підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання, які перебувають у сфері управління центральних і місцевих органів виконавчої влади та мають заборгованість з виплати заробітної плати, шляхом розробки з участю галузевих, територіальних І первинних профспілкових організацій планів виведення з кризового стану й відновлення їх повноцінної господарської діяльності;

– прискорення прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок погашення заборгованості із заробітної плати, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, а також виплати пенсії громадянам, тимчасово переселеним в інші населені пункти України з територій, на яких проводиться антитерористична операція».

Членським організаціям ФПУ разом із первинними профспілковими організаціями задіяти всі організаційно-правові форми роботи профспілкових органів для повернення боргів із заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій, зокрема:

–   включати до колективних договорів положення щодо письмового інформування профкому протягом наступного дня за датою затримки виплати заробітної плати про причини несвоєчасної виплати та вжиті заходи щодо відновлення порушеного права працівників на своєчасне отримання винагороди за працю;

– передбачати в колективних договорах умови про узгодження протягом 3-х робочих днів з профкомом термінів повернення заборгованої заробітної плати та одночасної виплати працівникові компенсації за кожен день затримки у розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ за кредити в гривні, помноженої на суму заборгованості, за винятком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

– з кожного факту затримки виплати заробітної плати понад 7 календарних днів вносити подання до Держпраці, місцевих органів виконавчої влади, вищих керівних органів підприємств-боржників, а щодо державних підприємств чи підприємств з часткою державного майна понад 10% – інформувати Кабінет Міністрів України;

– у разі наявності заборгованості протягом двох і більше місяців ініціювати вступ у колективний трудовий спір (конфлікт) на виробничому рівні;

–   організувати масові судові позови з вимогою виконання перед конкретними найманими працівниками зобов’язань щодо повної і своєчасної оплати праці;

– більш активно використовувати Технологічну карту покрокових дій всіх ланок профспілки у разі виникнення заборгованості із виплати зарплати (додаток 2);

–   забезпечити здійснення контролю за дотриманням графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках.

Члени Президії ФПУ також обговорили актуальні питання щодо критичної ситуації у сфері профтехосвіти України та консолідованих дій профспілок на захист працівників цієї галузі, звернення до Премєр-міністра України Арсенія Яценюка щодо кризисної ситуації у сфері соціального страхування та пенсійного забезпечення, лист від Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості. .

Після обговорення цих та інших питань порядку денного учасники засідання ухвалили низку відповідних постанов, в яких підбили підсумки діяльності в основних напрямах діяльності ФПУ та її членських організацій, визначили актуальні та конкретні завдання на найближчу та стратегічну перспективу.

Прес-центр ФПУ

Снимок1-1 Снимок1-2 Снимок1-3 1-4

 

Posted by info